Kijk goed naar incassokosten!

De Wet normering incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten regelen de manier waarop omgegaan moet worden met incassokosten. De Wet maakt daarbij verschil tussen zakelijke klanten en consumenten. Consumenten genieten extra bescherming. In een contract met een cons...

Lees verder

Incassokosten

Het kan voorkomen dat u een keer door omstandigheden te laat betaalt. Het kan dan ook zo zijn dat u een brief van uw schuldeiser krijgt dat hij niet alleen het oorspronkelijke aankoopbedrag wil ontvangen, maar ook incassokosten. Door de incassokosten kan het bedrag dat u moet betalen flink oplopen. ...

Lees verder

Bekwame tijd

Soms koop je iets en kom je er vervolgens achter dat het gekochte product een gebrek heeft. Wat moet je dan doen? U dient zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Het beste is om dit schriftelijk – het liefst ook nog aangetekend met ontvangstbevestiging – te doen. U wilt immers ni...

Lees verder

Schade aan uw auto door kaboutertjes?

Waarschijnlijk is uw schade niet door hen, maar door een ander motorvoertuig veroorzaakt. Gelukkig is er het Waarborgfonds Motorverkeer waar u uw schade vergoed kan krijgen. Maar de eisen hiervoor zijn streng. Allereerst moet het gaan om schade veroorzaakt door een motorvoertuig. Het begrip motorvoe...

Lees verder

Studiekosten

Werkgevers zijn regelmatig bereid om hun werknemers een studie te laten volgen. De werkgever wil dan vaak wel dat als zijn werknemer net na het volgen van die dure studie de benen neemt hij in ieder geval de studiekosten terugbetaalt. Partijen zijn – wanneer zij zich houden aan de regels van h...

Lees verder

Pas op voor verkoopreisjes

Vooral oudere mensen die wel eens een verzetje willen, zijn vatbaar voor verkoopreisjes. Waarom? Een gratis dagje uit met de bus, gratis versnaperingen en cadeaus, dan ben je er voor niks even heerlijk tussen uit. Eenmaal aangekomen bij het zalencentrum begint er een urenlang verkooppraatje over de ...

Lees verder

Van € 5.000,00 naar € 25.000,00

Vroeger kon u bij de kantonrechter terecht voor civiele zaken met een belang tot € 5.000,00. Sinds 1 juli jl. is deze grens flink omhoog gegaan. Volgens art. 93 Rv kan de kantonrechter voortaan de volgende zaken behandelen: a. zaken betreffende vorderingen van ten hoogste van € 25.000,00, de tot aan...

Lees verder

Wie eist, bewijst 

Soms zeggen cliënten een vordering op een ander te hebben, bijvoorbeeld uit een lening. Bij doorvragen blijkt vaak dat er niets of heel weinig van de afspraken op papier is gezet. Het wordt dan een welles-nietes spel, waarmee de advocaat weinig kan beginnen. Wordt er een procedure ingezet, dan zal d...

Lees verder

Niet tijdig betalen is een verlies halen

De wet griffierechten burgerlijke zaken is inmiddels in werking getreden. Deze wet voorziet in een nieuwe regeling voor de heffing en inning van griffierechten. Wat betekent dit voor u? Per 1 november 2010 zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Ten opzichte van het oude stelsel zijn er minder verschillen...

Lees verder