Schade aan uw auto door kaboutertjes?

Home > Blogs > Schade aan uw auto door kaboutertjes?

Waarschijnlijk is uw schade niet door hen, maar door een ander motorvoertuig veroorzaakt. Gelukkig is er het Waarborgfonds Motorverkeer waar u uw schade vergoed kan krijgen. Maar de eisen hiervoor zijn streng. Allereerst moet het gaan om schade veroorzaakt door een motorvoertuig. Het begrip motorvoertuig wordt ruim opgevat. Het Waarborgfonds stelt vijf basisvoorwaarden, aan één hiervan moet zijn voldaan:

  1. de veroorzaker is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen;
  2. u weet wie het was, maar het motorvoertuig is onverzekerd;
  3. het schadeveroorzakende motorvoertuig was gestolen en de bestuurder wist dat;
  4. het motorvoertuig van de veroorzaker was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet;
  5. de veroorzaker is niet verzekerd omdat hij een vrijstelling van de overheid heeft vanwege principiële bezwaren  en u kunt de schade niet onderling regelen.

Schade omvat zowel materiële als immateriële schade.

U voldoet aan één van de basisvoorwaarden? Dan bent u er nog niet. Als de veroorzaker een onbekende was, moet u zich aantoonbaar hebben ingespannen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen, bijvoorbeeld door politieaangifte of een advertentie en wel binnen veertien dagen na het incident. Tot slot moet u aantonen dat de bestuurder aansprakelijk is.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in juni 2011)