Van € 5.000,00 naar € 25.000,00

Home > Blogs > Van € 5.000,00 naar € 25.000,00

Vroeger kon u bij de kantonrechter terecht voor civiele zaken met een belang tot € 5.000,00. Sinds 1 juli jl. is deze grens flink omhoog gegaan. Volgens art. 93 Rv kan de kantonrechter voortaan de volgende zaken behandelen:

a. zaken betreffende vorderingen van ten hoogste van € 25.000,00, de tot aan de dag van dagvaarding verschenen rente daarbij inbegrepen, tenzij de rechtstitel dat bedrag  te boven gaat en die rechtstitel wordt betwist;
b. zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde, indien er duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000;
c. zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel, een krediettransactie als bedoeld in de Wet op het consumentenkrediet of een agentuur-, huur- huurkoop- of consumentenkoopovereenkomst, ongeacht het beloop of de waarde van de vordering;
d. andere zaken ten aanzien waarvan de wet dit bepaalt

Bij de kantonrechter betaalt alleen degene die de procedure start griffierecht. De tegenpartij hoeft geen griffierecht te betalen. Voor wat er gebeurt als u niet tijdig het griffierecht betaalt verwijzen wij u naar onze column hierover.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in augustus 2011)