Ouderlijk gezag

Home > Blogs > Ouderlijk gezag
Ik heb mijn kind erkend dus dan heb ik toch ook het gezag.
 
Dit hoor ik in mijn praktijk heel vaak.
 
Helaas zijn de juridische regels anders en levert dit na het beëindigen van een relatie soms problemen op bij ouders die niet gehuwd zijn geweest.
 
Wat houdt gezag in ?
 
Gezag over een minderjarig kind houdt zoveel in als de verplichting om een kind te verzorgen en op te voeden. Daarnaast houdt het de verplichting in het beheer te voeren over de bezittingen van de minderjarige en kan de ouder met gezag het kind wettelijk vertegenwoordigen. Als gezaghebbende ouder kunt u bijvoorbeeld besluiten naar welke school uw kind gaat, u kunt beslissingen nemen over medische behandelingen maar u kunt ook beslissen over waar uw kind gaat wonen.
 
Gezag kan eenhoofdig worden uitgeoefend, dat wil zeggen door één persoon, of door twee personen. In die laatste situatie wordt gesproken over gezamenlijk gezag. Gezag ligt meestal bij de ouders, maar kan ook in bepaalde situaties door niet-ouders worden uitgeoefend.
 
Zijn ouders gehuwd of hebt u een geregistreerd partnerschap dan verkrijgt u automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit gezamenlijk gezag blijft in stand wanneer u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden.
 
Als ouders geen huwelijk met elkaar hebben gesloten of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, dan heeft in beginsel alleen de moeder het gezag. Ook als vader het kind heeft erkend. Erkenning betekent dus niet automatisch dat er ook gezag is. Na de geboorte kunnen ouders echter wel eenvoudig met hun DigiD het gezamenlijk gezag aanvragen vragen via https://www.rechtspraak.nl/…/Gezamenlijk-gezag…..
 
Wil de andere ouder niet meewerken aan het verkrijgen van gezamenlijk ouderlijk gezag dan kunt u een advocaat inschakelen die namens u aan de rechter vraagt om het gezamenlijk ouderlijk gezag toe te kennen.
Andersom kunt u de rechter ook vragen om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen en het gezag alleen aan u toe te kennen. De rechter is zeer terughoudend om deze verzoeken toe te kennen. Indien ouders echter niet in staat zijn het gezag op een goede wijze gezamenlijk in te vullen en dit negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van hun kind kan de rechter echter besluiten het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen.
 
Hebt u vragen over het gezag of de uitoefening daarvan ? Wij willen deze met alle plezier voor u beantwoorden.
 
U kunt ons bereiken op 0575-594233 of kom langs op ons open spreekuur, elke maandag van 17.00 tot 18.00 op onze vestiging te Zutphen. www.bolwerkadvocaten.nl