Studiekosten terugbetalen bij einde contract ?

Moet ik de door mijn werkgever vergoedde studiekosten terug betalen nu mijn werkgever mijn contract niet verlengd heeft ? Hoewel de jurisprudentie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een studiekostenbeding niet nieuw is wordt deze vraag toch nog vaak gesteld. Dit is momenteel de heersende l...

Lees verder

Indexatie alimentatie per 1 januari 2018

Jaarlijkse indexering van alimentatie. Indien u gescheiden bent en de rechter heeft in zijn uitspraak een kinder- en/of partneralimentatie vastgesteld, of u heeft een alimentatieovereenkomst met uw ex-partner gesloten, dan worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd...

Lees verder

Erfenis

Conflicten over de erfenis ? Een Mediator van Bolwerk kan u bij staan. Bolwerk advocaten zijn niet alleen juridisch kundig op het gebied van erfrecht. Wij kunnen u ook als mediator behulpzaam zijn bij de verdeling van de nalatenschap Het overlijden van een naaste gaat gepaard met verdriet en pijn. I...

Lees verder

Mediation in arbeidsconflicten

Mediation in arbeidsconficten Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband. Arbeidsconflicten kunnen v...

Lees verder
Leaseauto

Leaseauto

Heb je een leaseauto en een Verklaring geen privegebruik auto dan kan deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016, ECLI (verkort): 7593 relevant zijn ! In deze uitspraak heeft de rechter onlangs bepaald dat een huurovereenkomst tussen een werkgever en werknemer voor het g...

Lees verder
De economie trekt weer aan

De economie trekt weer aan

Bedrijven die recent gereorganiseerd zijn hebben toch weer personeel nodig. Staat het een werkgever vrij zo maar nieuw ( vast of flexibel) personeel in te zetten ?

Lees verder
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, mits deze minstens 24 maanden heeft geduurd. Door de nieuwe ketenregeling (7:668a BW) is de periode waar...

Lees verder

Dag van de scheiding

Op 15 september 1796 werd de eerste echtscheiding in Nederland uitgesproken. Om aandacht te vragen voor de vele problemen die een echtscheiding met zich mee kan brengen organiseert de vereniging van Familierechtadvocaten en Mediators (de vFAS) daarom rond 15 september de dag van de scheiding, een in...

Lees verder

Hebt u toch een dienstverband voor onbepaald tijd?

Vanaf 1 april 2016 is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag met een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een termijn van maximaal 2 jaar. Indien meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkoms...

Lees verder

Samenwonende ex

U hoort op een dag dat uw ex gaat samenwonen en u vraagt uzelf af: “Wat betekent dit voor de alimentatie”? Als uw ex alleen kinderalimentatie betaalt is het normaliter niet relevant of uw ex gaat samenwonen aangezien bij de kinderalimentatie met een fortaitair bedrag aan (woon)lasten wor...

Lees verder