Vakantie opnemen ?

U hebt het druk met uw werk. Voor het opnemen van vakantiedagen is geen tijd. Loopt u nu het risico dat uw vakantiedagen vervallen? Het antwoord hierop is ja. Het kan zijn dat u geen recht meer hebt op uw vakantiedagen. Hieronder leggen wij uit hoe de regels luiden en toegepast moeten worden. Als ee...

Lees verder

Herziening duur partneralimentatie

Herziening Partneralimentatie Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie. Met dit wetsvoorstel wordt voor de meeste gevallen de duur van de partneralimentatie teruggebracht van twaalf naar maximaal vijf jaar. Het grootste verschil met de bestaande ...

Lees verder

Studiekosten terugbetalen bij einde contract ?

Moet ik de door mijn werkgever vergoedde studiekosten terug betalen nu mijn werkgever mijn contract niet verlengd heeft ? Hoewel de jurisprudentie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een studiekostenbeding niet nieuw is wordt deze vraag toch nog vaak gesteld. Dit is momenteel de heersende l...

Lees verder

Indexatie alimentatie per 1 januari 2019

Jaarlijkse indexering van alimentatie. Indien u gescheiden bent en de rechter heeft in zijn uitspraak een kinder- en/of partneralimentatie vastgesteld, of u heeft een alimentatieovereenkomst met uw ex-partner gesloten, dan worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd...

Lees verder

Erfenis

Conflicten over de erfenis ? Een Mediator van Bolwerk kan u bij staan. Bolwerk advocaten zijn niet alleen juridisch kundig op het gebied van erfrecht. Wij kunnen u ook als mediator behulpzaam zijn bij de verdeling van de nalatenschap Het overlijden van een naaste gaat gepaard met verdriet en pijn. I...

Lees verder

Mediation in arbeidsconflicten

Mediation in arbeidsconficten Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband. Arbeidsconflicten kunnen v...

Lees verder
Leaseauto

Leaseauto

Heb je een leaseauto en een Verklaring geen privegebruik auto dan kan deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016, ECLI (verkort): 7593 relevant zijn ! In deze uitspraak heeft de rechter onlangs bepaald dat een huurovereenkomst tussen een werkgever en werknemer voor het g...

Lees verder
De economie trekt weer aan

De economie trekt weer aan

Bedrijven die recent gereorganiseerd zijn hebben toch weer personeel nodig. Staat het een werkgever vrij zo maar nieuw ( vast of flexibel) personeel in te zetten ?

Lees verder
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, mits deze minstens 24 maanden heeft geduurd. Door de nieuwe ketenregeling (7:668a BW) is de periode waar...

Lees verder

Dag van de scheiding

Op 15 september 1796 werd de eerste echtscheiding in Nederland uitgesproken. Om aandacht te vragen voor de vele problemen die een echtscheiding met zich mee kan brengen organiseert de vereniging van Familierechtadvocaten en Mediators (de vFAS) daarom rond 15 september de dag van de scheiding, een in...

Lees verder