vervangende toestemming verhuizen

Home > Blogs > vervangende toestemming verhuizen

U bent een gescheiden ouder en u wilt verhuizen samen met uw kinderen. Mag dat zomaar ?

OUDERLIJK GEZAG

Heeft u alleen het ouderlijk gezag over uw kinderen? Dan mag u in principe gewoon verhuizen. Denk wel goed na hoe ver weg u gaat wonen. Uw kinderen en ex-partner blijven immers recht op omgang met elkaar houden.

Zijn de kinderen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan hebben u en uw ex-partner automatisch samen het ouderlijk gezag gekregen. Was u niet getrouwd, maar heeft u na de geboorte van de kinderen gezamenlijk gezag aangevraagd bij de rechtbank? Ook dan heeft u samen het ouderlijk gezag.

Gezamenlijk ouderlijk gezag betekent dat u belangrijke beslissingen over de kinderen ook na de scheiding samen moet blijven nemen. Een verhuizing is zo’n belangrijke beslissing. Wilt u met de kinderen verhuizen? Dan moet u daarvoor dus toestemming vragen aan uw ex-partner. Krijgt u die toestemming niet? Dan mag u niet verhuizen tenzij u van de rechter vervangende toestemming verkrijgt.

VERVANGENDE TOESTEMMING VOOR VERHUIZEN MET KINDEREN

Een rechter kijkt bij een verzoek om vervangende toestemming naar de belangen van de ouders, maar houdt vooral rekening met de belangen van de kinderen. De rechter maakt dus altijd een belangenafweging. Daarbij houdt hij rekening met een aantal omstandigheden:

  • Hoe groot wordt de afstand tussen uw ex-partner en de kinderen?
  • Hoe noodzakelijk is de verhuizing? Als u wordt overgeplaatst voor uw werk is de noodzaak groter dan wanneer u bij uw nieuwe partner wilt gaan wonen. Zeker als die nieuwe partner ook in de gelegenheid is om uw kant op te komen.
  • Hoe goed is de verhuizing voorbereid? Daarbij kijkt de rechter of jullie hebben nagedacht over een nieuwe verdeling van zorgtaken of een nieuwe omgangsregeling.
  • Hoe wordt het verminderde contact tussen de kinderen en uw ex-partner gecompenseerd of verzacht? Het helpt bijvoorbeeld als u hebt aangeboden om de extra kosten voor het halen en brengen van de kinderen (grotendeels) voor uw rekening te nemen.
  • In hoeverre zijn de kinderen geworteld in hun huidige woonplaats?
  • In hoeverre is er rekening gehouden met de wensen van de kinderen? Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zal de rechter de kinderen ook naar hun mening vragen.

In de praktijk hangt het sterk af van de omstandigheden van het geval of een verzoek om vervangende toestemming slaagt. In zijn algemeenheid geldt dat hoe moeilijker het contact tussen de kinderen en uw ex-partner wordt, hoe minder snel de rechter toestemming geeft.

Wenst u te verhuizen en uw ex partner geeft u geen toestemming voor verhuizing ? U kunt bij Bolwerk advocaten & Mediators terecht voor advies en bijstand. U kunt ons bereiken op 0575-594233 of zutphen@bolwerkadvocaten.nl