De kinderrekening, een goed idee ?

Home > Blogs > De kinderrekening, een goed idee ?

Wanneer u gaat scheiden en kinderen heeft moet u als ouders samen een ouderschapsplan opstellen. In dit ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de kosten van de kinderen. Wat zijn deze kosten en hoe worden deze kosten tussen ouders gedeeld ?

Steeds vaker wordt er door ouders afgesproken dat er een kinderrekening wordt geopend.

Wat is een kinderrekening?

Bij een scheiding kunnen ouders afspreken om de (verblijfsoverstijgende) kosten van de kinderen van een kinderrekening te betalen. Dat betekent dat ouders een rekening openen waarop zij maandelijks een bedrag storten ter betaling van de kosten van de kinderen, zoals de aanschaf van een fiets, schoolbenodigdheden, contributie etc.

Transparant en overzichtelijk, maar wel blijven overleggen

Wanneer ouders in goed overleg met elkaar afspraken kunnen maken, kan een kinderrekening transparant en overzichtelijk zijn en goed werken. Maar als het overleg tussen ouders stroef loopt, kan de kinderrekening tot vervelende situaties leiden. Er kunnen discussies ontstaan over welke kosten van de rekening mogen worden voldaan of welk bedrag mag worden uitgegeven aan bepaalde spullen voor de kinderen.

En als de ander niet betaalt?

Daarnaast is een veel voorkomend probleem dat het moeilijk is om betaling aan de kinderrekening af te dwingen. In het geval één ouder de overeengekomen bijdrage niet betaalt, is het vrijwel onmogelijk om dat bedrag via de deurwaarder geïncasseerd te krijgen, ook indien de afspraken door de rechter zijn vastgelegd. Dit is wezenlijk anders dan in de situatie dat de ene ouder kinderalimentatie moet betalen aan de andere ouder. In dat geval kan er direct via een speciale instantie (het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, ofwel: “LBIO”) worden geïncasseerd als de ouder die moet betalen, niet betaalt.

Toch maar geen kinderrekening ?

Ondanks de problemen die kunnen ontstaan bij een kinderrekening, zou dat er niet toe moeten leiden dat ouders op voorhand al geen kinderrekening meer afspreken.

Immers: als het goed werkt, is het voor ouders een mooie oplossing waarbij ouders kunnen zien dat het geld aan de kinderen wordt besteed, wat kan bijdragen aan grotere betrokkenheid

Wel is het belangrijk om, als blijkt dat de kinderrekening niet werkt, de mogelijkheid open te houden om terug te vallen op de reguliere alimentatieregeling waarbij één ouder de (verblijfsoverstijgende) kosten van de kinderen betaalt en daarvoor kinderalimentatie van de andere ouder ontvangt. Ter voorkoming van discussies hierover is het goed om hier tegelijkertijd met het maken van de afspraken over de kinderrekening afspraken over te maken.

Bij vragen of problemen over de kinderrekening: neem gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord!