Bekwame tijd

Home > Blogs > Bekwame tijd

Soms koop je iets en kom je er vervolgens achter dat het gekochte product een gebrek heeft. Wat moet je dan doen? U dient zo snel mogelijk bij de verkoper te reclameren. Het beste is om dit schriftelijk – het liefst ook nog aangetekend met ontvangstbevestiging – te doen. U wilt immers niet het risico lopen dat de verkoper betwist dat u (tijdig) heeft geklaagd, met alle gevolgen van dien. Wanneer u niet of te laat klaagt vervallen immers uw rechten.

Op grond van art. 7:23 BW bent u verplicht om binnen bekwame tijd te reageren nadat u het gebrek heeft ontdekt. U vraagt u nu misschien af wanneer binnen bekwame tijd is. Voor een consumentenkoop (d.w.z. een koop van een roerende zaak tussen een professionele partij als verkoper en een consument/particulier als koper) bepaalt art. 7:23 BW dat een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig is. In andere gevallen kan niet zo stellig worden gezegd wat nog binnen bekwame tijd is. Hoewel vaak aansluiting bij de twee maandentermijn i.g.v. consumentenkoop wordt gezocht kunt u als u er zeker van wilt zijn dat de rechter vindt dat u binnen bekwame tijd heeft gereclameerd beter maar zo snel mogelijk reclameren.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in september 2012)