Niet tijdig betalen is een verlies halen

Home > Blogs > Niet tijdig betalen is een verlies halen

De wet griffierechten burgerlijke zaken is inmiddels in werking getreden. Deze wet voorziet in een nieuwe regeling voor de heffing en inning van griffierechten. Wat betekent dit voor u?

Per 1 november 2010 zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Ten opzichte van het oude stelsel zijn er minder verschillende tarieven. Verder zijn de bedragen aangepast. Mensen met een laag inkomen kunnen echter nog steeds in aanmerking komen voor een vermindering van het griffiegeld.

Sinds 1 januari 2011 geldt het nieuwe inningstelsel. Voortaan zult u binnen vier weken na verschijning in de procedure het griffierecht betaald moeten hebben. Doet u dit niet dan heeft dit ingrijpende gevolgen. Als de eiser niet tijdig betaalt dan dient de zaak niet. Als de gedaagde niet tijdig betaalt dan wordt de procedure behandeld alsof hij geen verweer voert. Als u via een advocaat een procedure wilt voeren dan moet u niet verbaasd kijken als de advocaat u direct verzoekt om het bedrag aan griffiegeld te voldoen. Als u zelf bij de kantonrechter een procedure voert moet u er goed op letten dat u tijdig het griffiegeld betaalt, anders kunt u uw zaak verliezen simpelweg omdat u vergeten bent te betalen.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in januari 2011)