Incassokosten

Home > Blogs > Incassokosten

Het kan voorkomen dat u een keer door omstandigheden te laat betaalt. Het kan dan ook zo zijn dat u een brief van uw schuldeiser krijgt dat hij niet alleen het oorspronkelijke aankoopbedrag wil ontvangen, maar ook incassokosten. Door de incassokosten kan het bedrag dat u moet betalen flink oplopen. Om consumenten te beschermen tegen te hoge incassokosten is sinds 1 juli een nieuwe wettelijke regeling inzake de buitengerechtelijke incassokosten ingegaan.

Voordat uw schuldeiser recht heeft op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten moet voortaan de vordering opeisbaar zijn en moet hij u een aanmaning hebben gezonden met daarin:

a. een termijn van veertien dagen waarbinnen u nog kan voldoen aan de vordering;
b. de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht indien u niet tijdig betaalt;
c. (en wanneer van toepassing) de mededeling dat de schuldeiser de btw niet kan verrekenen en de incassokosten met het btw-percentage worden verhoogd.

Als u een aanzegging krijgt om incassokosten te betalen kan het dus de moeite lonen om even te kijken of uw schuldeiser zich wel netjes aan de aanzeggingsregels heeft gehouden en of hij niet een te hoog bedrag aan incassokosten in rekening brengt.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in mei 2013)