Kijk goed naar incassokosten!

Home > Blogs > Kijk goed naar incassokosten!

De Wet normering incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten regelen de manier waarop omgegaan moet worden met incassokosten. De Wet maakt daarbij verschil tussen zakelijke klanten en consumenten. Consumenten genieten extra bescherming. In een contract met een consument of in algemene voorwaarden die op een consument gericht zijn mogen geen bepalingen opgenomen worden die nadeliger uitpakken dan de staffel die is opgenomen in het Besluit. Is er wel afgeweken dan kan zo’n afwijkingsbepaling worden vernietigd. In principe is de staffel uit het besluit ook op zakelijke partijen van toepassing. Echter een bedrijf mag in een contract of zijn algemene voorwaarden wel afwijken van de staffel. Deze mogelijkheid tot afwijken is echter niet onbeperkt. Als de incassoregeling onredelijk bezwarend is dan kan deze door de rechter worden vernietigd. Daarbij hanteert een rechter een dubbele redelijkheidstoets. Zowel het maken van de kosten als de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. Is hiervan geen sprake dan kan een rechter oordelen dat de incassokosten geheel of gedeeltelijk niet betaald behoeven te worden. Het kan zinvol zijn om als bedrijf in uw algemene voorwaarden twee regelingen op te nemen, een gericht op consumenten en een voor uw zakelijke partijen. Wij kunnen zowel bedrijven als consumenten adviseren over incassokosten.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in januari 2016)