Studiekosten terugbetalen bij einde contract ?

Moet ik de door mijn werkgever vergoedde studiekosten terug betalen nu mijn werkgever mijn contract niet verlengd heeft ? Hoewel de jurisprudentie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een studiekostenbeding niet nieuw is wordt deze vraag toch nog vaak gesteld. Dit is momenteel de heersende l...

Lees verder
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, mits deze minstens 24 maanden heeft geduurd. Door de nieuwe ketenregeling (7:668a BW) is de periode waar...

Lees verder

Hebt u toch een dienstverband voor onbepaald tijd?

Vanaf 1 april 2016 is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag met een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een termijn van maximaal 2 jaar. Indien meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkoms...

Lees verder

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

Lees verder

Maak gebruik van uw rechten

In bepaalde gevallen heeft een advocaat financiële gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een alimentatieberekening of voor de beoordeling of aan iemand een aanvullende uitkering terecht is geweigerd. Regelmatig blijkt dan dat mensen geld laten liggen omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten. In d...

Lees verder

Pesten op de werkvloer

We zien pesten nog regelmatig als iets wat kinderen doen. Pesten is in onze beleving niet iets wat volwassenen doen. Helaas gaan er iedere dag teveel mensen met tegenzin naar hun werk omdat zij gepest worden. De overheid is daarom onlangs een campagne tegen pesten begonnen. Op www.herkenpesten.nl ku...

Lees verder

Weg met het concurrentiebeding?

Voor 1 januari 2015 viel er al aan concurrentiebedingen te tornen. Zo kon de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op verzoek van een werknemer indien deze door het beding onbillijk werd benadeeld. In dat geval kon het concurrentiebeding worden beperkt voor zowel de duur als het geog...

Lees verder

Veranderingen in 2015

In 2015 verandert er het nodige qua regelgeving. Voor werkenden kunnen de wijzigingen in de wet werk en zekerheid van belang zijn. Zo zijn onder andere de regels voor het sluiten van een concurrentiebeding en de beëindiging van een dienstverband voor bepaalde tijd veranderd. Voor meer informatie ver...

Lees verder

Terecht beboet?

Op de overheidssite (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-overheid-tegen-uitkeringsfraude.html) staat nog steeds dat als u een wijziging in uw situatie niet of te laat doorgeeft of dat u foute gegevens doorgeeft u fraude pleegt en aan u een boete wordt opgel...

Lees verder