Maak gebruik van uw rechten

Home > Blogs > Arbeidsrecht > Maak gebruik van uw rechten

In bepaalde gevallen heeft een advocaat financiële gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een alimentatieberekening of voor de beoordeling of aan iemand een aanvullende uitkering terecht is geweigerd. Regelmatig blijkt dan dat mensen geld laten liggen omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten.

In de ruimte van één column kunnen we u helaas niet op alle toeslagen en subsidies wijzen. Wel kunnen we u een paar tips geven die u wellicht extra geld opleveren. Www.toeslagen.nl is een site met informatie over het kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. U kunt via deze site ook meteen berekenen of, en zo ja, voor welk bedrag u recht heeft op voornoemde toeslagen.

Verder is het in het geval u een laag inkomen heeft zinvol om bij uw gemeente te informeren naar de voorwaarden voor bijzondere bijstand en/of een langdurigheidtoeslag. Dit kan u bijvoorbeeld schelen in de kosten voor aanschaf van een nieuwe wasmachine. Soms denken mensen dat zij niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand omdat zij geen uitkering van de gemeente ontvangen. Dit maakt echter geen verschil. Zolang uw inkomen niet hoger is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm kunt u een aanvraag voor bijzondere bijstand doen.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in december 2015)