Arbeidsmediation

Home > Blogs > Arbeidsrecht > Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Gebrek aan waardering, botsende karakters, onduidelijkheid over taken of verantwoordelijkheden, miscommunicatie, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsconflicten leiden vaak tot ziekte of tot een beëindiging van het dienstverband. In beide gevallen kan het veel tijd, geld (langdurige juridische procedures) en stress veroorzaken, zowel voor werknemer als werkgever.

Arbeidsmediation kan dit voorkomen door in een vroegtijdig stadium onder begeleiding van een neutrale partij te kijken of er een oplossing mogelijk is. Een geslaagde arbeidsmediation leidt ofwel tot een voortzetting van de arbeidsrelatie, onder voorwaarden waar beide partijen tevreden over zijn, of het leidt tot ontbinding van de samenwerking, onder tezamen overeengekomen voorwaarden.

Wij als advocaat mediator van Bolwerk Advocaten hebben zowel kennis van het arbeidsrecht en van mediation. Wij procederen indien nodig maar zijn ook bij uitstek geschikt u als arbeidsmediator behulpzaam te zijn in die situaties dat procederen nog niet nodig is en voorkomen kan worden.

(geplaatst in de Stedendriehoek in mei 2016)