Terecht beboet?

Home > Blogs > Arbeidsrecht > Terecht beboet?

Op de overheidssite (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-overheid-tegen-uitkeringsfraude.html) staat nog steeds dat als u een wijziging in uw situatie niet of te laat doorgeeft of dat u foute gegevens doorgeeft u fraude pleegt en aan u een boete wordt opgelegd gelijk aan het bedrag dat u teveel aan uitkering heeft ontvangen.

Uiteraard dient u correcte informatie aan instellingen door te geven. Er is echter inmiddels veel kritiek op deze hoge boetes gekomen. De nationale ombudsman heeft afgelopen donderdag een kritisch rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de maatregel die bedoeld was om fraudeurs te straffen juist goedwillende burgers die per ongeluk een foutje maken hard straft, terwijl de echte fraudeurs vaak niet getroffen worden.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 24 november jl. (ECLI:NL:CRVB:2014:3754) uitgesproken dat de boete in ieder geval niet mag worden opgelegd voor overtredingen die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2013 (de datum van inwerkingtreding van de wet). Het UWV heeft naar aanleiding van deze beslissing besloten om recent opgelegde boetes voorlopig op te schorten en voorlopig geen nieuwe boetes op te leggen. Mocht u onlangs een boete zijn opgelegd dan is het raadzaam om even contact met een advocaat op te nemen. Zoals u uit dit stukje kunt opmaken kan het onder omstandigheden zin hebben om bezwaar te maken tegen de boete.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in december 2014)