Passend werk weigeren: recht op loon?

Als u als werknemer arbeidsongeschikt bent zal de bedrijfsarts u na enige tijd, als u daartoe weer in staat bent, opdragen in passend werk te re-integreren. Dat is meestal niet meteen voor alle uren. Maar als u weigert om voor een paar uur te re-integreren verliest u uw recht op uw loon. De vraag wa...

Lees verder

Wet werk en zekerheid

Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wet bevat diverse wijzigingen in het arbeidsrecht die op verschillende tijdstippen in werking zullen treden. In deze column zullen we de regels benoemen die per 1 januari 2015 in werking treden. Het lijkt misschien...

Lees verder

Facebook

We hebben hier al eens een stukje geplaatst om u te waarschuwen dat u voorzichtig moet zijn met wat u op sociale media plaatst. Zo is het bijvoorbeeld onverstandig om twee dagen nadat u zich ziek heeft gemeld wegens rugklachten een bericht op Facebook te posten dat u die dag kampioen boomstam wegwer...

Lees verder

Zwanger en werknemer

U bent heel blij met uw zwangerschap,  maar wanneer u het uw werkgever vertelt blijkt die helemaal niet blij voor u te zijn. Sterker nog, hij dreigt zelfs met ontslag. Mag hij u zomaar ontslaan? Het antwoord is nee. De wet kent een ontslagbescherming voor zwangere vrouwen. Uw werkgever mag uw arbeid...

Lees verder

Opzegtermijn

Wanneer uw contract wordt opgezegd is het altijd goed om te kijken of uw werkgever de correcte opzegtermijn in acht heeft genomen. Kijkt u eerst wat in uw contract over de opzegtermijn is afgesproken. Staat in uw contract niets over een opzegtermijn dan moet u kijken of een CAO van toepassing is. Va...

Lees verder

Weet hoe het zit

Vanaf 1 januari 2013 zullen overtredingen van uitkeringsregels strenger worden bestraft. Wanneer u een regel heeft overtreden en daardoor teveel geld heeft ontvangen moet u voortaan niet alleen het teveel ontvangen bedrag terug betalen, maar ook nog eens een boete voor hetzelfde bedrag. Wanneer u bi...

Lees verder

Nieuwe functie?

Door de crises zien veel werkgevers zich genoodzaakt tot ingrijpende maatregelen. Dan kan het voorkomen dat uw werkgever u een andere functie tegen andere arbeidsvoorwaarden wil laten uitoefenen. Voor de beantwoording van de vraag of uw werkgever dit van u mag verlangen is van belang of in de arbeid...

Lees verder

Studiekosten

Werkgevers zijn regelmatig bereid om hun werknemers een studie te laten volgen. De werkgever wil dan vaak wel dat als zijn werknemer net na het volgen van die dure studie de benen neemt hij in ieder geval de studiekosten terugbetaalt. Partijen zijn – wanneer zij zich houden aan de regels van h...

Lees verder

Alsnog vakantiegeld van de staat?

Normaal heeft u bij een fulltimebaan recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. In de Nederlandse wet stond echter dat als u ziek werd en vervolgens na twee jaar ziekte werd ontslagen u alleen een vergoeding kreeg uitbetaald voor de vakantiedagen die tijdens de laatste 6 maanden van uw ziekte ware...

Lees verder

Bijstand van uw kind

De WWB is per 1 januari 2012 ingrijpend veranderd. Als u voor 31 december 2011 al een uitkering had zult u hier nog niets van hebben gemerkt, maar let op … de nieuwe regeling zal ook voor u vanaf 1 juli 2012 gelden. Onder de nieuwe regeling wordt – met enkele uitzonderingen – niet ...

Lees verder