Veranderingen in 2015

Home > Blogs > Arbeidsrecht > Veranderingen in 2015

In 2015 verandert er het nodige qua regelgeving. Voor werkenden kunnen de wijzigingen in de wet werk en zekerheid van belang zijn. Zo zijn onder andere de regels voor het sluiten van een concurrentiebeding en de beëindiging van een dienstverband voor bepaalde tijd veranderd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de column op onze site over dit onderwerp.

Voor mensen met kinderen zijn de wijzigingen in de kindregelingen en het verdwijnen van de aftrek van kinderalimentatie van belang. Over dit onderwerp hebben we ook al een column op onze site staan.

Dit zijn nog maar twee voorbeelden van regels die zijn gewijzigd. U vraagt zich misschien af wat alle wijzigingen in 2015 voor financiële consequenties voor u hebben. Een handige site om te bekijken wat de wijzigingen voor u betekenen is www.wijzeringeldzaken.nl. U kunt op deze site o.a. laten berekenen wat u AOWleeftijd zal worden. Een heleboel mensen denken dat dit maximaal 67 jaar is. Echter op grond van de huidige regels is de ingangsdatum afhankelijk van uw leeftijd. Iemand van 37 jaar zal volgens de huidige regels pas met 70 AOW krijgen. Dit is toch nuttige informatie als u voor uw oude dag plannen aan het maken bent.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in januari 2015)