Dag van de scheiding

Op 15 september 1796 werd de eerste echtscheiding in Nederland uitgesproken. Om aandacht te vragen voor de vele problemen die een echtscheiding met zich mee kan brengen organiseert de vereniging van Familierechtadvocaten en Mediators (de vFAS) daarom rond 15 september de dag van de scheiding, een in...

Lees verder

Hebt u toch een dienstverband voor onbepaald tijd?

Vanaf 1 april 2016 is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag met een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een termijn van maximaal 2 jaar. Indien meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkoms...

Lees verder

Samenwonende ex

U hoort op een dag dat uw ex gaat samenwonen en u vraagt uzelf af: “Wat betekent dit voor de alimentatie”? Als uw ex alleen kinderalimentatie betaalt is het normaliter niet relevant of uw ex gaat samenwonen aangezien bij de kinderalimentatie met een fortaitair bedrag aan (woon)lasten wor...

Lees verder

Geërfd leed

Op een dag ontvangt u bericht dat uw oom is overleden en dat u zijn erfgenaam bent. Wat nu? Als u niets wilt erven dan verwerpt u de erfenis. Wilt u de erfenis wel aanvaarden, dan kunt u dit “zuiver” of “beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving)” doen. Beneficiair ...

Lees verder

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

Lees verder

Verhuizen

We maken in onze praktijk mee dat een ouder na een scheiding denkt te kunnen verhuizen met de kinderen zonder dit van te voren met de andere ouder te overleggen. Dit is echter niet verstandig. Een rechter kan namelijk op verzoek van de andere ouder bepalen dat u niet mag verhuizen.

Lees verder

Kijk goed naar incassokosten!

De Wet normering incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten regelen de manier waarop omgegaan moet worden met incassokosten. De Wet maakt daarbij verschil tussen zakelijke klanten en consumenten. Consumenten genieten extra bescherming. In een contract met een cons...

Lees verder

Maak gebruik van uw rechten

In bepaalde gevallen heeft een advocaat financiële gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een alimentatieberekening of voor de beoordeling of aan iemand een aanvullende uitkering terecht is geweigerd. Regelmatig blijkt dan dat mensen geld laten liggen omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten. In d...

Lees verder

Conflictoplossing

Soms heb je een conflict met een ex-partner, een werkgever etc. waar je met zijn tweeën niet uitkomt. Vaak denken mensen dan dat de enige manier om hun conflict op te lossen een gang naar de rechter is. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er zijn ook andere manieren om te proberen een […...

Lees verder