Leaseauto

Home > Blogs > Leaseauto

Heb je een leaseauto en een Verklaring geen privegebruik auto dan kan deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016, ECLI (verkort): 7593 relevant zijn ! In deze uitspraak heeft de rechter onlangs bepaald dat een huurovereenkomst tussen een werkgever en werknemer voor het gebruik van de auto van de zaak op vakantie geen bijtelling voor deze auto voorkomt.

In deze zaak draaide het om een werknemer die een auto van de zaak ter beschikking had gekregen van zijn werkgever. De Belastingdienst had aan deze werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ (tool) afgegeven. De werknemer ging vervolgens in 2011, 2012 en 2013 met deze auto op vakantie. Daarvoor had hij met zijn werkgever een huurovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst was vermeld dat de werknemer de auto van de zaak tegen een vergoeding mocht huren van de werkgever gedurende de vakantieperiode. De Belastingdienst controleerde de rittenadministratie (tool) en legde vervolgens naheffingsaanslagen (tool) op. Hij vond namelijk dat de 500 privékilometergrens door de gereden vakantiekilometers overschreden was. Wel bracht hij de vergoeding als eigen bijdrage (tool) in mindering op de bijtelling.

De werknemer was het niet mee met de beslissing van de belastingdienst en ging naar de rechter. De rechter stelde dat een bijtelling voor de auto van de zaak alleen achterwege kan blijven als een werknemer de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt. De gereden kilometers van de werknemer op vakantie waren volgens de rechter aan te merken als privékilometers. Dat de werkgever en werknemer een huurovereenkomst hadden afgesloten maakte zijn oordeel niet anders. De Belastingdienst had dus terecht de naheffingsaanslagen opgelegd en rekening gehouden met de eigen bijdrage.