Geërfd leed

Home > Blogs > Geërfd leed

Op een dag ontvangt u bericht dat uw oom is overleden en dat u zijn erfgenaam bent. Wat nu?

Als u niets wilt erven dan verwerpt u de erfenis. Wilt u de erfenis wel aanvaarden, dan kunt u dit “zuiver” of “beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving)” doen. Beneficiair aanvaarden betekent dat als de schulden hoger mochten zijn dan de waarde van de bezittingen de schuldeisers van uw oom zich alleen op de opbrengst van de nalatenschap en niet op uw overige vermogen kunnen verhalen. Bij zuivere aanvaarding bent u aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap en mogen de schuldeisers zich ook op uw overige vermogen verhalen.

Verwerpen en (beneficiair) aanvaarden doet u door een verklaring bij de griffie van de rechtbank waaronder de plaats valt waar uw oom is overleden af te leggen. Zuiver aanvaarden kunt u ook doen door zich te gedragen alsof u zuiver hebt aanvaard. Hierin schuilt gevaar. Als u bijvoorbeeld eerst het huis van uw oom te koop zet en de inboedel weghaalt en, vervolgens geschrokken van de vele rekeningen die u vindt, alsnog beneficiair wilt aanvaarden dan kunnen schuldeisers zeggen dat u zich al heeft gedragen alsof u zuiver heeft aanvaard.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in juni 2016)