Ondernemer en alimentatie

Home > Blogs > Ondernemer en alimentatie

Voor een werknemer die iedere maand hetzelfde salaris ontvangt is het makkelijk te berekenen wat zijn draagkracht is en hoeveel alimentatie hij kan betalen. De draagkracht van een ondernemer is lastiger vast te stellen.

In de regel wordt de winst van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt voor het bepalen van de draagkracht. Zeker wanneer u sterk wisselende winsten heeft kan het echter zo zijn dat u op het moment dat de alimentatie wordt vastgesteld niet voldoende geld tot uw beschikking hebt om een alimentatie gebaseerd op de winst van de afgelopen drie jaren te betalen. Wij bevelen u daarom aan om niet alleen de drie laatste jaarrekeningen (incl. balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzichten) maar tevens stukken waarmee u uw verwachtingen voor de toekomst kunt onderbouwen (b.v. liquiditeitsprognose, voorlopige aanslagen) mee te nemen wanneer u naar ons komt voor een draagkrachtberekening. Op die manier kan een juist beeld worden gevormd van welke middelen u ter beschikking heeft om alimentatie te betalen. Het is immers niet de bedoeling dat door een te hoge alimentatie de continuïteit van uw ondernemen in gevaar komt. Wilt u meer informatie hierover dan bent u van harte welkom op ons open spreekuur.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in februari 2015)