Herziening duur partneralimentatie

Home > Blogs > Herziening duur partneralimentatie

Herziening Partneralimentatie

Kortgeleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.

Met dit wetsvoorstel wordt voor de meeste gevallen de duur van de partneralimentatie teruggebracht van twaalf naar maximaal vijf jaar.

Het grootste verschil met de bestaande regeling is dat de duur van de partneralimentatie aanzienlijk wordt beperkt, namelijk tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Dus stel het huwelijk heeft 8 jaar geduurd, dan is er maximaal 4 jaar recht op partneralimentatie. Ben je 12 jaar getrouwd geweest, dan duurt de partneralimentatie maximaal 5 jaar.

De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel zijn wel een aantal uitzonderingen:
I. als het jongste kind onder de 12 jaar is dan duurt de alimentatieverplichting door tot het bereiken van de 12-jarige leeftijd van het kind;
II. als de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en het huwelijk in ieder geval 15 jaar heeft geduurd, is er recht op 10 jaar partneralimentatie;
III. als het huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar na de echtscheiding recht op AOW, duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd;

het bereiken van de AOW-leeftijd betekent niet automatisch het einde van de onderhoudsverplichting;
Hardheidsclausule

Het blijft mogelijk om een beroep te doen op een hardheidsclausule, namelijk als de beëindiging van de alimentatie zeer ingrijpend is. Dus in schrijnende gevallen, bijvoorbeeld als een alimentatiegerechtigde voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden, kan de alimentatieplicht worden verlengd. Dit verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor het eindigen van de partneralimentatie worden ingediend. De rechter bepaalt of verlenging noodzakelijk en mogelijk is.

Nieuwe wet geldt niet voor bestaande alimentaties
De nieuwe wet geldt alleen voor toekomstige echtscheidingen (naar verwachting vanaf 1 januari 2020).
De wet moet nog aangenomen worden door de eerste kamer. Op www. Eerstekamer.nl kunt u de voortgang terugvinden.