Mediation

Home > Blogs > Mediation

Misschien heeft u wel eens gehoord van mediation, maar weet u niet wat het inhoudt. Bij mediation gaat u samen met degene waarmee u een conflict heeft naar een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Een conflict kan van alles zijn, b.v. een scheiding of burenruzie. Via www.mfnregister.nl kunt u een gekwalificeerde mediator die voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en werkt onder vastgestelde condities vinden.

Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator ieder verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Wanneer bekend is wat de kern van het conflict is, hoe u beiden tegen het conflict aankijkt en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst dan kunt u samen constructief aan oplossingen gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u samen toetsen hoe haalbaar deze oplossingen zijn. Wanneer u een oplossing heeft gevonden waar u het allebei mee eens bent, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Het kan zijn dat het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan stopt de mediation. Mediation is vrijwillig. U kunt er op elk moment mee stoppen. Ons kantoor biedt mediation op het gebied van familierecht.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in mei 2015)