Huurachterstand

Home > Blogs > Huurachterstand

Natuurlijk behoort u uw huur tijdig te betalen. Soms kan het zo zijn dat u door omstandigheden een paar maanden niet de huur heeft betaald en dus een huurachterstand heeft. Uw verhuurder dagvaardt u vervolgens en vordert naast betaling ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van uw woning. U vraagt zich af of het zin heeft om hiertegen verweer te voeren. U heeft immers inderdaad een huurachterstand laten ontstaan.

De rechter kijkt bij de beoordeling of de woning ontruimd dient te worden naar alle omstandigheden. De rechter weegt uw belang bij voortzetting van de huurovereenkomst af tegen het belang van de verhuurder bij ontbinding. Als u inmiddels uw lopende huurtermijnen weer voldoet en daarnaast iedere maand netjes een bedrag betaalt om uw schuld af te lossen kan een rechter beslissen dat ontruiming te ingrijpend is in uw geval. Zeker als naast u ook uw kinderen in de woning wonen en u huurt van een sociale woningcorporatie. Het kan dus wel degelijk zinvol zijn om u tegen een ontruimingsvordering te verzetten, ook al heeft u een huurachterstand. Nog verstandiger is om het niet op een procedure te laten aankomen maar te proberen om in onderling overleg een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in november 2010)