Huis verkocht of toch niet?

Home > Blogs > Huis verkocht of toch niet?

Voordat u de champagne opentrekt omdat u uw huis in deze financiële crises verkocht denkt te hebben, moet u even stilstaan bij het volgende.
De koper heeft nog drie dagen bedenktijd (opgenomen in de Wet koop onroerende zaken) welke begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de koper de koopakte heeft ontvangen. U kunt met de koper overeenkomen dat de bedenktijd langer duurt, maar niet korter dan drie dagen. De koper mag zonder opgaaf van redenen na ondertekening van het contract nog afzien van de koop. De koper moet dan wel zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper heeft bereikt voor het einde van de bedenktijd. Hij moet kunnen bewijzen dat deze verklaring de verkoper heeft bereikt, bijvoorbeeld via de fax met verzendbevestiging of per aangetekende brief.
Na die drie dagen kan de koper nog onder de koop uit met een beroep op ontbindende voorwaarden, zoals onder voorbehoud van een taxatierapport dat positief uitvalt of onder voorbehoud van een bouwkundige keuring waaruit blijkt dat er geen gebreken zijn. Of een voorbehoud van financiering. Er gelden wel strenge regels. Zo moet de koper met bewijsstukken aantonen dat hij afwijzingen heeft van twee of drie financiële instellingen.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in oktober 2010)