Indexering alimentatie 2024

Home > Blogs > Indexering alimentatie 2024
Het indexatiepercentage is weer bekend…
Indien u gescheiden bent en de rechter heeft in zijn uitspraak een kinder- en/of partneralimentatie vastgesteld, of u heeft een alimentatieovereenkomst met uw ex-partner gesloten, dan worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een percentage wat wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. Per 1 januari 2024 wordt het percentage 6,2 procent.
Het gewijzigde percentage gaat elk jaar op 1 januari in. De strekking van de indexering is om de hoogte van de alimentatie aan te passen aan de geldontwaarding en de daarmee samenhangende stijging van lonen.
De wettelijke indexering gaat van rechtswege in. Het maakt daarbij niet uit of u aanspraak heeft gemaakt op de verhoging. Ook achteraf kunt u nog aanspraak maken op de verhoging. Veel alimentatiegerechtigden maar ook alimentatieplichtigen zijn niet op de hoogte van de indexering of maken er geen aanspraak op. Via de site van het lbio kunt u makkelijk berekenen hoe hoog uw nieuwe alimentatie wordt https://lbio.nl/indexering-alimentatie.