Colportage

Home > Blogs > Colportage

“U wilt toch ook uw kinderen laten genieten van een unieke smaakbeleving …” Voordat u het weet bent u gevallen voor de charmes van de man die plotseling voor uw deur stond en heeft u een sapcentrifuge gekocht. De volgende dag komt u weer bij zinnen en wilt u eigenlijk van het veel te dure apparaat af. Kan dat?

Huis-aan huis verkoop valt onder de colportagewet. Deze verkoop is aan bepaalde voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarde is dat als u voor meer dan € 34,00 koopt de verkoper een schriftelijke overeenkomst moet opstellen. Deze overeenkomst moet in ieder geval de datum van de overeenkomst, het totaalbedrag van de aankoop, de gegevens van de verkoper (inclusief het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel) en de handtekeningen van koper en colporteur bevatten. Ontbreekt een schriftelijke koopovereenkomst dan is de koop nietig.

Maar ook als de colporteur een geldige overeenkomst heeft opgesteld kunt u nog van de sapcentrifuge afkomen. U heeft namelijk het recht om binnen 8 dagen na de inschrijving van de koopovereenkomst deze schriftelijk zonder opgave van redenen te ontbinden. Doe dit dan wel per aangetekende brief, zodat u ook kunt aantonen dat u de overeenkomst tijdig heeft ontbonden.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in juni 2010)