ouderlijk gezag

Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de ouder die een kind erkent automatisch ouderlijk gezag krijgt. De ingangsdatum van deze nieuwe wet dient nog te worden vastgesteld. Indien op dit moment een kind wordt geboren en de ouders zijn niet gehuwd of geregistreerd ...

Lees verder