Weg met het concurrentiebeding?

Voor 1 januari 2015 viel er al aan concurrentiebedingen te tornen. Zo kon de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op verzoek van een werknemer indien deze door het beding onbillijk werd benadeeld. In dat geval kon het concurrentiebeding worden beperkt voor zowel de duur als het geog...

Lees verder

Ondernemer en alimentatie

Voor een werknemer die iedere maand hetzelfde salaris ontvangt is het makkelijk te berekenen wat zijn draagkracht is en hoeveel alimentatie hij kan betalen. De draagkracht van een ondernemer is lastiger vast te stellen. In de regel wordt de winst van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt voor h...

Lees verder