Indexatie alimentatie per 1 januari 2019

Home > Blogs > Indexatie alimentatie per 1 januari 2019

Jaarlijkse indexering van alimentatie.

Indien u gescheiden bent en de rechter heeft in zijn uitspraak een kinder- en/of partneralimentatie vastgesteld, of u heeft een alimentatieovereenkomst met uw ex-partner gesloten, dan worden de vastgestelde alimentatiebedragen jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een percentage wat wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. Per 1 januari 2019 wordt het percentage 2 %.
Het gewijzigde percentage gaat elk jaar op 1 januari in. De strekking van de indexering is om de hoogte van de alimentatie aan te passen aan de geldontwaarding en de daarmee samenhangende stijging van lonen.
De wettelijke indexering gaat van rechtswege in. Het maakt daarbij niet uit of u aanspraak heeft gemaakt op de verhoging.

Ook achteraf kunt u nog aanspraak maken op de verhoging.
Veel alimentatiegerechtigden maar ook alimentatieplichtigen zijn niet op de hoogte met de indexering of maken er geen aanspraak op. Dit kost u als alimentatiegerechtigde na verloop van jaren veel geld waar u recht op had. De percentages zijn overzichtelijk terug te vinden op www.lbio.nl onder het kopje ‘indexering alimentatie’. Door het oorspronkelijk vastgestelde alimentatiebedrag in te vullen kunt u in één oogopslag zien welk bedrag er nu betaald c.q. ontvangen moet worden.