Kijk goed naar incassokosten!

De Wet normering incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten regelen de manier waarop omgegaan moet worden met incassokosten. De Wet maakt daarbij verschil tussen zakelijke klanten en consumenten. Consumenten genieten extra bescherming. In een contract met een cons...

Lees verder

Maak gebruik van uw rechten

In bepaalde gevallen heeft een advocaat financiële gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een alimentatieberekening of voor de beoordeling of aan iemand een aanvullende uitkering terecht is geweigerd. Regelmatig blijkt dan dat mensen geld laten liggen omdat ze niet op de hoogte zijn van hun rechten. In d...

Lees verder

Conflictoplossing

Soms heb je een conflict met een ex-partner, een werkgever etc. waar je met zijn tweeën niet uitkomt. Vaak denken mensen dan dat de enige manier om hun conflict op te lossen een gang naar de rechter is. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er zijn ook andere manieren om te proberen een […...

Lees verder

Pesten op de werkvloer

We zien pesten nog regelmatig als iets wat kinderen doen. Pesten is in onze beleving niet iets wat volwassenen doen. Helaas gaan er iedere dag teveel mensen met tegenzin naar hun werk omdat zij gepest worden. De overheid is daarom onlangs een campagne tegen pesten begonnen. Op www.herkenpesten.nl ku...

Lees verder

Mediation

Misschien heeft u wel eens gehoord van mediation, maar weet u niet wat het inhoudt. Bij mediation gaat u samen met degene waarmee u een conflict heeft naar een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator. Een conflict kan van alles zijn, b.v. een scheiding of burenruzie. Via www.mfnregister.nl kunt u ee...

Lees verder

Onduidelijkheid over kinderalimentatie

Rechters bepalen niet met de natte duim een bedrag aan kinderalimentatie. Een groep rechters die zich bezig houdt met alimentatiezaken stelt aanbevelingen (de zogenaamde Tremanormen) op die meestal door alle rechters worden gevolgd. Rechters zijn dit echter niet verplicht. Sinds 1 januari 2015 wijke...

Lees verder

Weg met het concurrentiebeding?

Voor 1 januari 2015 viel er al aan concurrentiebedingen te tornen. Zo kon de rechter het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen op verzoek van een werknemer indien deze door het beding onbillijk werd benadeeld. In dat geval kon het concurrentiebeding worden beperkt voor zowel de duur als het geog...

Lees verder

Ondernemer en alimentatie

Voor een werknemer die iedere maand hetzelfde salaris ontvangt is het makkelijk te berekenen wat zijn draagkracht is en hoeveel alimentatie hij kan betalen. De draagkracht van een ondernemer is lastiger vast te stellen. In de regel wordt de winst van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt voor h...

Lees verder

Veranderingen in 2015

In 2015 verandert er het nodige qua regelgeving. Voor werkenden kunnen de wijzigingen in de wet werk en zekerheid van belang zijn. Zo zijn onder andere de regels voor het sluiten van een concurrentiebeding en de beëindiging van een dienstverband voor bepaalde tijd veranderd. Voor meer informatie ver...

Lees verder