Leaseauto

Leaseauto

Heb je een leaseauto en een Verklaring geen privegebruik auto dan kan deze uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 september 2016, ECLI (verkort): 7593 relevant zijn ! In deze uitspraak heeft de rechter onlangs bepaald dat een huurovereenkomst tussen een werkgever en werknemer voor het g...

Lees verder
De economie trekt weer aan

De economie trekt weer aan

Bedrijven die recent gereorganiseerd zijn hebben toch weer personeel nodig. Staat het een werkgever vrij zo maar nieuw ( vast of flexibel) personeel in te zetten ?

Lees verder
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat een werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is bij beëindiging of het niet verlengen van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst, mits deze minstens 24 maanden heeft geduurd. Door de nieuwe ketenregeling (7:668a BW) is de periode waar...

Lees verder

Dag van de scheiding

Op 15 september 1796 werd de eerste echtscheiding in Nederland uitgesproken. Om aandacht te vragen voor de vele problemen die een echtscheiding met zich mee kan brengen organiseert de vereniging van Familierechtadvocaten en Mediators (de vFAS) daarom rond 15 september de dag van de scheiding, een in...

Lees verder

Hebt u toch een dienstverband voor onbepaald tijd?

Vanaf 1 april 2016 is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag met een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een termijn van maximaal 2 jaar. Indien meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkoms...

Lees verder

Samenwonende ex

U hoort op een dag dat uw ex gaat samenwonen en u vraagt uzelf af: “Wat betekent dit voor de alimentatie”? Als uw ex alleen kinderalimentatie betaalt is het normaliter niet relevant of uw ex gaat samenwonen aangezien bij de kinderalimentatie met een fortaitair bedrag aan (woon)lasten wor...

Lees verder

Geërfd leed

Op een dag ontvangt u bericht dat uw oom is overleden en dat u zijn erfgenaam bent. Wat nu? Als u niets wilt erven dan verwerpt u de erfenis. Wilt u de erfenis wel aanvaarden, dan kunt u dit “zuiver” of “beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving)” doen. Beneficiair ...

Lees verder

Arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemer onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

Lees verder

Verhuizen

We maken in onze praktijk mee dat een ouder na een scheiding denkt te kunnen verhuizen met de kinderen zonder dit van te voren met de andere ouder te overleggen. Dit is echter niet verstandig. Een rechter kan namelijk op verzoek van de andere ouder bepalen dat u niet mag verhuizen.

Lees verder